Swe refleksje dotyczące przyszłości Europy wyraził premier Grecji Aleksis Cipras podczas swego przemówienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Scharakteryzował jako ważny i symboliczny fakt, że dano mu możliwość ustosunkowania się kilka dni po zakończeniu epoki memorandów i po definitywnym wyjściu Grecji z programów pomocy, po upływie ośmiu lat.

Grecji udało się – podkreślił premier Aleksis Cipras – i z części problemu stała się częścią rozwiązania dla Europy.

Nawiązując do nierówności społeczno-ekonomicznych zarówno między krajami członkowskimi Unii, jak i w nich samych, premier ostrzegł, że niezdolność znalezienia rozwiązania przez Unię Europejską będzie mieć jako nieuniknioną konsekwencję odrodzenie się nacjonalizmu. Niepowodzenie neoliberalnego zarządzania kryzysem nakarmiło potwora szowiniszmu i skrajnie prawicowego populizmu – powiedział charakterystycznie.