Amandmanom koga namerava da podnese grčka Vlada, u okviru nacrta zakona o reformi lokalne samouprave, biće formirana komisija, u Ministarstvu unutrašnje- administrativnih poslova, koja će razmotriti mogućnosti procedure prema kojoj bi Grci koji žive u inostranstvu mogli da glasaju na izborima.

Komisija će u okviru svog rada popisati i oceniti postojeće stanje, vezano za broj grčkih glasača koji žive u inostranstvu, kao i institucionalne, ekonomske, tehničke i političke parametre koji su vezani za pitanje glasanja.

Nakon perioda od pet meseci, komisija bi trebalo da uputi ministru unutrašnje-administrativnih poslova jedan ili više alternativnihpredloga, kako bi se ova tema i zakonodavno regulisala.

Amandman je u petak potpisao zamenik ministra unutrašnje-administrativnih poslova, Terens Kuik, koji je izjavio da će kroz par meseci biti podnet i nacrt zakona koji se odnosi na novi Savet grčke dijaspore.

prevod: Jelena Cvjetković