Prema novoj anketi sprovedenoj u Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, vezano za novi naziv ove države, a uoči referenduma zakazanog o ovoj temi za 30. septembar, u prednosti od 6,4% anketiranih je odgovor „DA“.

Kako prenosi novinska agencija MIA, na konkretno pitanje referenduma: „Da li ste za uključenje u Evropsku uniju i NATO putem prihvatanja sporazuma između Republike Makedonije i Republike Grčke?“, shodno nedavnoj anketi, 41,5% anketiranih se opredeljuje „ZA“, a 35,1% odgovara sa „NE“.

Pa ipak, u ovoj anketi su primećeni značajni otkloni između raznih nacionalnih grupa u susednoj zemlji.

Konkretnije, među stanovnicima „Slovensko-makedonskog“ porekla, samo njih 27,4% se opredeljuje „ZA“, a 45,2% istih odbacuje Prespanski sporazum. Sa druge strane, 88% Albanaca podržava sporazum.

U svakom slučaju, pak, velika većina građana FYROM-a i dalje podržava uključenje u EU u procentu od 80,4% i u NATO – 79,9%.

prevod: Jelena Cvjetković