U letnjem periodu 2017. arheološki lokaliteti i muzeji imaće produženo radno vreme, konkretno od 8 do 20 časova.
Radno vreme odnosi se na 85 arheoloških lokaliteta i muzeja. Među arheološkim lokalitetima i muzejima koji će poštovati ovo radno vreme su: arheološki prostor na Akropolju, Olimpiio, Nacionalni arheološki muzej, arheološki prostor i muzej u Delfima, aeheološki prostor u Olimpiji, arheološki prostor u Knososu, Festosu i mnogi drugi.