Prema navodima jučerašnjeg izdanja grčkog dnevnika „Katimerini“, koji se poziva na diplomatske izbore, Grčka je trasirala proterivanje dvojice ruskih diplomata i zabranu ulaska u zemlju još dvojice, „kao odgovor na nezakonite aktivnosti koje su sproveli na grčkoj teritoriji“.

Isti list navodi da Grčka razmatra „poteze sticanja upliva u opštinama i mitropolijama, kao i na Svetoj Gori“, a spominje se i pokušaj intervenisanja kod osetljivih pitanja zemlje na Balkanu, te posebno vezano za temu naziva Bivše jugoslovenske republike Makedonije.

U izjavi o ovome, portparol grčke Vlade, Dimitris Tzanakopulos je naglasio da: “Grčka, u okviru jedne multilateralne spoljne politike želi dobre odnose sa svim zemljama“, ali je i dodao da „su svi dužni da poštuju i međunarodno pravo, ali i grčku Vladu i grčku državu“.

Diplomatski izvori na koje se poziva Atinsko-makedonska novinska agencija su naveli da „Grčka, kada je iskrsao slučaj Skripal, nije proterala ruske diplomate, jer nije bilo dokaza, a sada, pak, postoje podaci koji se tiču nacionalne bezbednosti i preduzimaju se mere“.

prevod: Jelena Cvjetković