Według danych krajowego systemu bankowego w okresie od maja do grudnia 2017 roku sektor prywatny wniósł do banków depozyty w wysokości 7,4 mld euro, a 4,8 mld euro pochodziło z gospodarstw domowych.

Połowa tych kapitałów pochodziła ze skrytek bankowych i „kuferków”, odwracając tendencję minionych lat.

Funkcjonariusze banków przewidują, że w następnych miesiącach gdy potwierdzone zostaną pozytywne prognozy dotyczące ekonomii i zbliży się zakończenie programu finansowania, nowe uwarunkowania umożliwią dalsze przyśpieszenie tempa powrotu depozytów do banków.