U svom intervjuu Atinsko – Makedonskoj agenciji vesti, ministar finansija Edklidis Cakalotos izjavio je da će ove godine socijalni dodatak usled prevazilaženja predviđenog suficita biti sigurno veći od prošlogodišnjeg i da će ga dobiti oko jedan milion domaćinstava, a na osnovu visine primanja domaćinstava i drugih kriterijuma.
G. Cakalotos je takođe izjavio da „postoji sporazum sa kreditorskim institucijama na tehničkom nivou da do ocenjivanja 3. vladinog programa dođe što je pre moguće i u okviru predviđenih termina, a nakon toga će biti konkretizovane i srednjoročne mere u vezi javnog duga“.