„Akropolj ne samo što je spomenik svetske kulturne baštine, već predstavlja simbol za celo čovečanstvo, i ne može da ulazi u trgovačke transakcije. Jeste da se naša zemlja nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, ali to ne znači da treba na ovaj način da damo simbol svetske kulturne baštine za održavanje modne revije, koja jeste visoka moda, ali nije u skladu sa karakterom ovog prostora.

Na osnovu gore navedenih razloga, članovi Centralnog arheološkog saveta jednoglasno su odbili zahtev kompanije Guči da održi modnu reviju u arheološkom prostoru Svete stene.

Čini se da ova kompanija nije pokazala interesovanje za druge lokalitete gde bi mogla da održi modnu reviju. Bio je predložen ulaz u Herodovo pozorište i drugi lokaliteti, ali bez učinka, tako da je Akropolj ostao neispunjena želja.