Premijer Aleksis Cipras je juče, nakon sastanka u Lavrionu, na kome su učestvovali sunadležni ministri, načelnica regije Atike, rukovodioci Šumarija i lokalne samouprave, najavio dvadeset hitnih intervencija u cilju zaštite i kontrole urbanizovane sredine, kako na Atici, tako i u celoj zemlji.

Cipras se obavezao da će biti detaljno rasvetljeni svi aspekti neopisive tragedije i srušeno sve što predstavlja opasnost za ljudske živote. „To je naša dužnost prema preminulima, ali je još više naša dužnost prema živima i prema narednim generacijama“, dodao je on.

Među intervencijama koje je najavio premijer Cipras, prioritet se stavlja na rušenje 3.200 nelegalno izgrađenih objekata u priobalnoj zoni, pošumljavanim područjima u nacionalnim parkovima i na vododerinama Atike i ubrzavanje kontrola ograđenih placeva, koji se nalaze na 500 metara rastojanja od obale.

Cipras je najavio da će se Vlada odmah aktivirati kako bi se područja pogođena požarima ponovo ubrzano izgradila, ali na novoj osnovi, koja garantuje legalnost, poštovanje prirodne okoline i život stanovnika.

prevod: Jelena Cvjetković