Danas se održava u Rimu 4. samit zemalja Juga, na kojem učestvuju lideri Grčke, Italije, Francuske, Španije, Portugalije, Kipra i Malte.
S ciljem da se formira nova dinamika za socijalnu Evropu, mediteranske zemlje EU rade na proklamaciji za više dominantnu, socijalnu i demokratsku Evropu.
Istovremeno će biti naglašena i potreba reorganizacije Evrozone, sa zajedničkim budžetom i pravcem ka humanijem razvoju.
„Med 7“ podržava inicijativu za osiguranje stečenih povoljnih uslova u radnim odnosima i socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na rešavanju problema u vezi imigranata i na većoj solidarnosti sa „zemljama u prvoj liniji“, kao što su Grčka i Italija.
Takođe se očekuje da će premijer izneti značaj pitanja poštovanja međunarodnog prava u Egeju i pitanje pravednog i održivog rešenja kiparskog pitanja.