Po dwym spotkaniu z podsekretarzem sportu Morgosem Wasiliadisem przewodniczący służby organizującej grecką ligę Jorgos Stratos wyraził sprzeciw PAE wobec decyzji rządu o zawieszeniu na czas nieokreślony rozgrywek pierwszej ligi piłki nożnej.

W dniu dzisiejszym ma przybyć do Aten delegacja FIFA w celu omówienia z zainteresowanymi instytucjami tego, co dzieje się w greckiej piłce nożnej.