Članak nemačkog dnevnika Di Velt se osvrće na eventualnost vraćanja skulptura i bareljefa Partenona Grčkoj, kao kolateralnu štetu izlaska Britanije iz Evropske unije.

Navedeni dnevnik pojašnjava da bi Grčka, u okviru pregovora o povlačenju Britanije iz članstva EU, mogla da zahteva od Velike Britanije povratak navedenih mermernih skulptura i bareljefa, te ocenjuje da bi perspektive ovog pokušaja, uzimajući u obzir i pravne parametre, mogle da budu pozitivne.

Di Velt podseća da je lord Elgin prisvojio skulpture, bareljefe i druge delove Partenona „pod nerazjašnjenim okolnostima“, da bi ih, 1816. prodao Britanskom muzeju, gde su ovi arheološki predmeti izloženi do danas.Takođe, list ocenjuje da „planiranim odlaskom Velike Britanije, Grci smatraju kako je kucnuo čas da vrate u Atinu ove dragocene umetničke predmete“.

prevod: Jelena Cvjetković