U ekskluzivnom intervjuu javnom servisu ERT, podpredsednik Evropske komisije, Valdis Dobrovskis, govori o periodu nakon završetka programa za Grčku, naglašavajući da je našoj zemlji neophodna značajna novčana zaliha, da bi se obezbedio njen postepeni izlazak na tržišta.
Takođe smatra da je značajno za Grčku da ostana u toku, sa odgovornim vođenjem fiskalne i dugoročne ekonomske politike i sprovođenjem nekih dugoročnih mera u vezi javnog duga, o kojima se u ovom trenutku vodi rasprava, s ciljem da se ublaži javni dug.
O obliku saradnje sa MMF-om, raspravljaće se narednih dana, nastavio je g. Dobrovskis i dodao je da „treba da očekujemo da će MMF nastaviti da ima ulogu i u periodu nakon završetka grčkog programa, jer između ostalog postoji i pitanje poverenje tržišta“.