Dva grčka muzeja, Arheološki muzej Tebe i Hronološki muzej Larise pretenduju na nagradu „Evropski Muzej godine, 2018.“

Novi Arheološki muzej Tebe je otvoren 2016. godine. U njegovom izložbenom prostoru se nalazi mnoštvo karakterističnih predmeta koji datiraju hiljadama godina unazad i svedoče o neprestanoj ljudskoj aktivnosti u području Beotije. Sektori postavke hronološki prikazuju periode od paleolita do osnivanja nove grčke države, kroz kulturu, svakodnevni život, politička i društvena zbivanja u Beotiji.

Hronoliški muzej Larise je lociran na brdu Mezurlo i otvoren je 2015. godine. Osnovna ideja postavke je tesalski prostor kroz vremenske periode, institucionalna organizovanost tamnošnjih društava prikazana kroz triptih: država, institucije, vlasti.

Nagrada European Museum of the Year Award je uvedena 1977. godine i pod okriljem je Saveta Evrope, a cilj joj je da na godišnjoj osnovi nagrađuje najbolju muzejsku praksu u Evropi i da ohrabruje inovatorske aktivnosti u muzeologiji.

prevod: Jelena Cvjetković