Premier Grecji Aleksis Cipras zapowiedział dystrybucję dywidendy społecznej w wysokości 1,4 miliardów euro. Z tej kwoty 720 milionów euro zostanie przeznaczonych na nadzwyczajną pomoc dla 3,4 milionów obywateli, a szczególnie dla bezrobotnych.

Zostaną zastosowane kryteria do dochodowe, majątkowe i dotyczące sytuacji rodzinnej a dywidenda będzie nieopodatkowana i nie będzie mogła ulec konfiskacie.

Jeśli chodzi o kryteria dochodowe to premier wyjaśnił, że dotyczyć będą jednoosobowych gospodarstw domowych o dochodzie do 9 tysięcy euro rocznie i gospodarstw wieloosobowych o dochodzie do 18 tysięcy euro. Jednakże kryteria dochodowe będą wzrastać o 50% w przypadku każdego dodatkowego dorosłego i o 25% w przypadku każdego dziecka.