Investiţii în valoare de 23,3-30,2 mild euro în unităţi de producţie termică, surse regenerabile şi cercetări pentru hidrocarburi din Grecia se prevede a se realiza în perioada 2016-2025 potrivit unui studiu elaborat de Institutul de Energie din Europa de SE (IENE). În cele 13 ţări din regiune care sunt cercetate (Balcanii de Vest, România, Bulgara, Grecia, Cipru şi Turcia) se prevăd investiţii  de cca 300 mild euro.

Studiul prevede că până în 2050  cererea de energie în Europa de SE va creşte de 4 ori echivalent cu 219 milioane de tone de petrol în 2050, de la 59 de milioane tone în 2015.

În sectorul electricităţii , se notifică în acelaşi studiu, promovarea conexiunilor internaţionale dintre Italia, Balcanii de Vest şi Grecia este o prioritate pentru întregirea pieţii de electricitate din regiune.

În acelaşi studiu este marcată şi însă  şi lipsa de voinţă a unor ţări de a înceta producţia electrică din lignit din motive sau pretexte privind siguranţa a livrărilor şi costul în pofida politicilor de mediu ale UE privind „delignitizarea” economiei.