W miniony poniedziałek Europejski Mechanizm Stabilności (ESM) wypłacił Grecji piątą i ostatnią transzę kredytów w ramach programu pomocy dla naszego kraju w wysokości 15 miliardów euro.

Ze wspomnianej kwoty 9,5 miliardów euro zostanie przeznaczone na stworzenie tak zwanej poduszki płynności a 5,5 miliardów euro na obsługę zadłużenia Grecji.

Po wypłaceniu wspomnianej kwoty suma przeznaczona na tak zwaną poduszkę płynności osiągnie poziom 24 miliardów euro i pokryje około 22 miesiące potrzeb finansowych kraju, po zakończeniu programu pomocy dla Grecji 20 sierpnia br.