SAD, kao počasna zemlja na ovogodišnjem, 83. Međunarodnom privrednom sajmu u Tesalonikiju, ima najveći štand, na površini od 6.000 kvadratnih metara, gde ugošćuje neke od kompanija – svetskih giganata, kao što su Coca – Cola, Microsoft, Google, IBM, Pfizer i Lockheed.

Sjedinjene američke države su na ovaj Sajam u Tesalonikiju dovele desetine vodećih biznismena pojedinih najvećih preduzeća u svetu, dajući tako ton visokog nivoa učešća, što potvrđuje glas poverenja grčkoj privredi. Istovremeno, Amerikanci dopunjuju svoj sajamski nastup i sa obrazovnim ustanovama, kao i osiguravajućim kompanijama i farmaceutskom industrijom.

I pored toga što su američka preduzeća prisutna u Grčkoj i aktivirana su na raznim poljima unutrašnje privrede, poruka snažnog prisustva SAD-a na 83. Međunarodnom privrednom sajmu u Tesalonikiju je da postoji ogromna perspektiva proširenja zajedničkih razvojnih i investicionih inicijativa.

prevod: Jelena Cvjetković