Filmski festival Hellas Filmbox Berlin, koji počinje u sredu, 24. januara će, treću godinu za redom, doneti grčku atmosferu u centar Berlina. Kako navodi Asteris Kutulas, idejni pokretač organizovanja jednog takvog festivala, motivi za to su bili jasno politički: „Želeo sam da se čuje pozitivni glas Grčke u jednoj zemlji kakva je Nemačka, kojom preovladava novinarska i politička manija protiv moje zemlje. Ta nemačka novinarska strast i pristrasnost nakon izbijanja ekonomske krize su bili pokretačka poluga za mene“, navodi Kutulas u intervjuu Atinsko-makedonskoj novinskoj agenciji (APE).

Cilj festivala je ipak i da otvori svojevrstan prozor evropskoj publici da bi videla nove stvaraoce. Što se tiče poteškoća u okupljanju učešća grčkih filmova, kako bi bili promovisani na jednom festivalu u Nemačkoj, idejni stvaralac Hellas Filmbox Berlin festivala ističe da nije bilo problema: „Upravo suprotno, režiseri i producenti su veoma želeli da njihovi filmovi, ali i oni sami učestvuju na festivalu. Prve godine su došli skoro svi režiseri, sa 70 grčkih filmova! Festival je otvoren i za bilo koju inostranu produkciju čija je tematika povezana sa helenizmom ili Grčkom. To je i jedna svojevrsna specifičnost po kojoj se ovaj festival razlikuje od drugih nacionalnih festivala u svetu, koji nemaju tu karakteristiku“, ističe Asteris Kutulas.

Dodatno, on naglašava da se nemačka publika odazvala i prigrlila ovaj festival već od prve godine, te tvrdi da i pored krize, grčka kinematografija prolazi kroz jedno novo proleće.

prevod: Jelena Cvjetković