Kako bi zaista izgledao dijalog čestica?

Učenici 2. i 6. osnovne škole Artemide, ne samo da su uspeli da odgovre na ovo pitanje svojevrsnim videom pod nazivom „The Quark show“, u okviru programa instituta CERN, već su osvojili i prvu nagradu međunarodnog takmičenja Particles4U u organizaciji International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), u kategoriji osnovnih škola.

Takođe, profesorka Uranija Lambru je nagrađena za svoj ukupan, izuzetni rad sa učenicima navedenih škola. Oni su, prema njenim uputstvima i podrškom iste, učestvovali u programu „Igrajući se sa protonima“ („Playing with protons“), koji se organizuje u okviru eksperimenta Compact Muon Solenoid (CMS) u Evropskoj organizaciji nuklearne fizike (CERN) i napravili obrazovni video „The Quark Show“. Učenici su kombinovali humor sa elementarnim česticama, zamislivši jedan dijalog između čestica, koji suštinski objašnjava zašto ništa u prirodi nije slučajno.

Deca su odlučila da ovim videom učestvuju na međunarodnom konkursu IPPOG i dospeli na 1. mesto među 77 učesnika iz 15 zemalja celog sveta.

prevod: Jelena Cvjetković