Także i w tym roku Grecja pozostaje najbardziej popularnym celem turystycznym dla Austriaków i dotychczasowe rezerwacje z Austrii prezentują wzrost o 45% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podkreślono to w prasie austriackiej w kontekście dzisiejszej inauguracji Międzynarodowych Targów Turystyki w Wiedniu.

Na targach tych Grecję reprezentuje pawilon Greckiej Organizacji Turystyki EOT i oczekuje się, że wiedeńskie Targi Turystyki odwiedzi do nadchodzącej niedzieli włącznie ponad 150 tysięcy osób.