Porozumienie dotyczące nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii osiągnęli premier Grecji Aleksis Cipras i jego skopijski odpowiednik Zoran Zaew. Zakomunikowali to w swym orędziu skierwoanym w miniony wtorek do narodów obu krajów.

Aleksis Cipras zapewnił w swym orędziu, że dzięki porozumieniu nastąpiło jednoznaczne rozróżnienie między Grecką Macedonią i naszymi północnymi sąsiadami, którzy nie mają i nie mogą wysuwać żadnych roszczeń dotyczących ich jakiegokolwiek związku ze starożytną, grecką kulturą Maceonii. Jednocześnie definitywny kres położono także irredentyzmowi, którego duch przenika obecną konstytucyjną nazwę FYROM.

W odniesieniu do kwestii obywatelstwa Aleksis Cipras stwierdził, że w dokumentach sąsiedniego kraju będzie widnieć określenie „obywatel Północnej Macedonii” i stwierdził jednoznacznie, że język tego kraju będzie odróżniany w pełni od grecko-macedońskiego dziedzictwa językowego.

Premier Grecji dodał, że z konstytucji FYROM zostaną usunięte wszelkie nawiązania do mniejszości macedońskiej poza granicami tego kraju i stwierdził, że Grecja ratyfikuje porozumienie po pomyślnym zakończeniu rewizji konstytucji tego sąsiedzkiego kraju.