Ubrzavaju se procedure za rušenjem bespravno izgrađenih objekata koji se smatraju opasnim po javnu bezbednost, nakon tragičnog požara na istočnoj Atici, lokaciji Mati i isticanja uloge koju su u ovoj nesreći odigrale desetine ograda koje onemogućavaju pristup plažama i opštije, obali, kao i slabo vidljive staze i uske uličice u kojima su se vozači zaglavili u kritičnim trenucima pokušaja da umaknu požaru.

Grčke nadležne vlasti kreću u hitna rušenja prvih ilegalno podignutih objekata na Atici, gde prioritet imaju oni izgrađeni na vododerinama na lokaciji Mandra, na kojoj je 2017. godine došlo do katastrofalnih poplava. Ruše se i ograde koje ometaju pristup moru u Saroničkom zalivu, na lokacijama Anavisos i Porto Rafti, kao i staništa koja su vlasnici već predali nadležnim vlastima na lokacijama Kapandriti, Lavrio i Penteli.

porevod Jelena Cvjetković