Program Europy socjalnej w praktyce poruszył premier Grecji Aleksis Cipras na konferencji Rady Europejskiej, podejmując ważną inicjatywę w tym kierunku.

Aleksis Cipras podkreślił, że europejski filar praw społecznych  jest ważny i powinien zostać zrealizowana w celu zrównoważenia układu fiskalnego.

Propozycja Aleksisa Ciprasa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Francję, Włochy, Szwecję i Portugalię.