Oczekuje się, że w najbliższych dniach nastąpią ważne wydarzenia związane z kwestią nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, ponieważ oczywiste jest pragnienie wszystkich zainteresowanych stron dotyczące znalezienia konkretnego rozwiązania tego problemu, po 25 latach polemik.

W najbliższy wtorek grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias spotka się z wiceministrem Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii kompetentnym w sprawach stosunków z Unią Europejską – Buzarem Osmani, aby omówić kwestie europejskie interesujące obie strony. Następnie, 19 stycznia br w Nowym Jorku ma odbyć się spotkanie mediatora ONZ w sprawie nazwy Matthew Nimitsa z negocjatorami Grecji i FYROM – Adamantiosem Wasilakisem i z Wasko Naumowskim.

Po spotkaniu w grudniu ubiegłego roku Matthew Nimits podkreślił, że nastąpiła poprawa klimatu i wyraził swój optymizm odnośnie pozytywnego wyniku negocjacji w roku 2018, jednakże pod warunkiem istnienia niezbędnej woli politycznej obu stron.