Pokazalo se da grčki most za poslovnu i kulturnu saradnju arapskog sveta i Evrope, kome su postavljeni temelji prošle godine, predstavlja put za komunikaciju i ekonomski razvoj i da se uklapa u šire strateške planove svih zainteresovanih strana.

Drugi Evro – Arapski samit održaće se 9. i 10. novembra u Atini, a u agendi ovog skupa dominiraju geopolitička pitanja.
Takođe će se tražiti putevi saradnje u sektorima energije, saobraćaja, pomorstva, prosvete i u sektoru investicija u proizvodnji arapskih zemalja u zemljama EU, kao i evropskih investicija u arapskom svetu.
U skladu sa nadležnim vladinim čelnicima, samit se uklapa u napore Grčke da se istakne centralna uloga naše zemlje u regionu, i u vezi geopolitičkih pitanja, ali i povodom pitanja u sektoru energetike.