Jedan pečat od kamena napravljen od ahata neverovatne lepote, sa precizno ugraviranom scenom koja predstavlja borbu, ostavio je dubok utisak na arheologe. Kameni pečat pronađen je u grobu „Gripsa ratnika“ u Pilosu. Reč je o predmetu izuzetno malih dimenzija, a ugravirane scene podsećaju na Homerovu Ilijadu.

Pre dve godine, američki arheolozi Džek Dejvis i Šaron Stoker sa Univerziteta u Sinsinatiju otkrili su u grobu „Gripasa ratnika“ u Pilosu jedan mikroskopski predmet, veličine oko 3,5 cm. Kada su uklonjene sve naslage sa površine pečata otkrio se kameni pečat od ahata sa urezanom scenom neopisive lepote, sa preciznim detaljima, koji predstavljaju upečatljivu scenu borbe, u kojoj je „protagonista“ ratnik – heroj, nag sa dugom kosom.

Program arheološkog iskopavanja na Pilosu, realizovao je Američki univerzitet za klasične studije, nakon što je Ministarstvo za kulturu i sport dodelilo neophodnu dozvolu. Svi radovi su izvršeni pod kontrolom Arheološke službe u Mesiniji. U programu učestvuje 45 arheologa, naučnika eksperata kao i studenti raznih specijalnosti sa svetskih univerziteta.