„Treća ocena (grčkog ekonomskog programa) neće imati političke karakteristike koje su imale prethodne dve ocene. List je okrenut i pravedno je da grčki narod, nakon sedam godina mizerije, nagomilanih restrikcija i nesreća doživi bolje dane“, izjavio je zamenik ministra inostranih poslova Grčke, nadležan za evropske teme, Jorgos Katrugalos, radio stanici Atinsko-makedonske novinske agencije „Praktorio 104,9“.

Katrugalos je naglasio da povratak zemlje u normalne uslove ima, pored ekonomske i političku dimenziju. Kako je pojasnio, „u ekonomskom sektoru, cifre su već očigledno bolje, ali je krucijalno to da se to oseti i pređe u svakodnevni život građana“. On je dodao da će nakon 2018. godine „glavna razlika biti to što nećemo imati monitoring i to ne samo u ekonomiji, već prevashodno na nivou demokratije, pa ćemo moći da imamo jednu vladavinu kao svaka normalna zemlja“.

prevod: Jelena Cvjetković