Stanje bankarskog sektora u Grčkoj, nakon nedavnih stress testova će biti tema razgovora koje će u Atini voditi Daniel Noui, rukovodilac monitoring sektora (SSM) Evropske centralne banke (ECB) sa funkcionerima Banke Grčke i rukovodiocima trgovinskih banaka, te sa vladinim funkcionerima.

Očekuje se da će se Noui fokusirati na temu neotplaćivanih kredita, te da će zatražiti od banaka da se agresivnije ponašaju radi njihovog smanjenja. Treba potsetiti da za četiri grčke sistemske banke nije potrebna dokapitalizacija, shodno rezultatima gore navedenih testova njihove izdržljivosti, koje je nedavno sprovela Evropska centralna banka.

Noui obavlja jednom godišnje posete zemljama čije bankarske sisteme nadgleda.

prevod: Jelena Cvjetković