Ujawnianych jest coraz więcej faktów dotyczących afery Novartis.  Trzech chronionych przez policję świadków, zeznających anonimowo, opisuje w swych zeznaniach trasę czarnych pieniędzy z funduszy Novartis aż do kieszeni polityków, lekarzy, funkcjonariuszy państwowych i osób prywatnych. Podkreślają także, że czarne pieniądze docierały do Grecji z dwóch kont bankowych – jednego w Szwajcarii, przeznaczonego na łapówki dla lekarzy i jednego na Cyprze, z którego pochodziły łapówki dla polityków i funkcjonariuszy państwowych.

Prokuratura charakteryzuje zeznania świadków jako wiarygodne, ponieważ ich stwierdzenia pokrywają się z treścią zeznań trzech innych świadków w Stanach Zjednoczonych, którzy znaleźli się na liście ochronnej FBI.