Međunarodni monetarni fond traži od Grčke da se primene samo fiskalne mere koje su već dogovorene i sadržane su u ekonomskom programu i ni u kakvom drugom, pojasnila je njegov direktor, Kristin Lagard, na pres-konferenciji povodom godišnjeg zasedanja MMF-a i Svetske banke. Ona je priznala da je Grčka obavila mnogo posla i da su Grci uložili ogromne napore, te rezultat okarakterisala kao „upečatljiv“.

Lagard je dodala da insistira na olakšavanju grčkog duga, o čemu se nastavlja razgovor sa Evropom i Grčkom.

Povodom planiranog transformisanja Evropskog stabilizacionog mehanizma u Evropski monetarni fond, lagard je navela da će se njegova saradnja sa MMF-om nastaviti.

prevod: Jelena Cvjetković