Izložba „Jedan svet osećanja, Antička Grčka 700. g.p.n.e. – 200. g.n.e.“, koju je postavio Kulturni centar Onazis u Njujorku i koja je trajala od 9. marta do 24. juna 2017., dobila je jednu od dve nagrade koje dodeljuje svake godine Fondacija Svetske nagrade za lepe umetnosti (Global Fine Art Awards).
49 000 posetilaca imalo je priliku da se divi izložbi u Njujorku, ali i više od 40 000 posetilaca u Atini i u Muzeju na Akropolju, gde je izložba prebačena i koja je trajala od 18. jula do 19. novembra 2017., a na inicijativu Fondacije Onazis.
Svetske nagrade za lepe umetnosti predstavljaju vrhunski godišnji program, koji je stvoren s ciljem da se oda priznanje najbolje osmišljenim izložbama umetnosti i dizajna na svetskom nivou, a koje se prikazuju u muzejima, galerijama, na bijenalima, ali i kao javni eksponati.
Izložba obuhvata amfore, skulpture, (skulpture u prirodnoj veličini sa Akropolja, do reljefa sa grobnica), pozorišne maske, novac, kao i druga umetnička dela, čiji postanak datira od početka 8. veka p.n.e. do 2. veka n.e.
Mnogi eksponati prvi put su izloženi u SAD, a neki od njih su prvi put putovali izvan grčkih granica. Ukupno 130 remek dela osvetlilo je prisustvo osećanja u antičkoj grčkoj kulturi i životu, ističući značaj koji imaju u razumevanju antičke grčke umetnosti, književnosti, istorije, političkog života, društva i religije, ali i neprolaznu vrednost koju imaju osećanja u našem životu sve do danas.