Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie widzi groźby odchyleń w realizacji postawionych Grecji celów fiskalnych i w konsekwencji nie domaga się podjęcia przez nasz kraj dodatkowych środków. Zapewnienie tej treści złożył zastępca rzecznika tej instytucji William Murray, w ramach regularnego spotkania z przedstawicielami prasy w Waszyngtonie.

Powtórzył on, że w trakcie rozmów między przedstawicielami instytucji a rządem greckim zarejestrowano znaczne postępy i ujawnił, że szefowie delegacji powrócą do Aten na zakończenie ewaluacji pod koniec listopada br.