Gospodarka grecka rozwija się w przyśpieszonym tempie a jednocześnie stopa bezrobocia zmniejsza się – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swym tegorocznym raporcie World Economic Outlook.

Konkretnie gospodarka grecka zanotuje w tym roku wzrost w wysokości 1,8% PKB a w 2018 roku w wysokości 2,6 %PKB, po okresie stagnacji w 2016 roku.

Ekonomiści MFW oceniają, że stopa bezrobocia w naszym kraju zmniejszy się do poziomu 22,3% w br, z wysokości 23,6% w roku 2016 i zostanie zredukowana jeszcze bardziej w roku 2018 spadając do poziomu 20,7%.

Ocenia się, że stopa bezrobocia w strefie euro wynosi w tym roku 9,5% i 9% w roku 2018, a w roku 2016 wynosiła 10%.

W odniesieniu do stopy inflacji MFW przewiduje jej wzrost o 1,2% w roku 2017 i o 1,3% w roku 2018, a w roku 2016 wynosiła zero.

MFW przewiduje także ograniczenie deficytu budżetowego o 0,2% PKB w br i 0,1% PKB w roku 2018, w porównaniu z 0,6% PKB w roku 2016.