Međunarodni monetarni fond u svom godišnjem izveštaju o perspektivama svetske ekonomije, (World Economic Outlook), predviđa za Grčku stopu privrednog rasta od 1,8% za ovu godinu i 2,6% za narednu, te smanjenje nezaposlenosti na 20,7% u 2018 godini, nakon stagnacije koja je karakterisala 2016. godinu.

U istom izveštaju se procenjuje da će tempo privrednog rasta u Evrozoni iznositi 2,1% u 2017. godini i 1,9% u 2018. godini, dok je 2016 iznosio 1,8%.

Ekonomski stručnjaci MMF-a procenjuju da će procenat nezaposlenosti u Grčkoj biti 2017. godine smanjen u proseku na 22,3%, 2018. na 20,7%, dok je 2016. iznosio 23,6%.

Za Evrozonu se procenjuje prosečni procenat nezaposlenosti za 2017. od 9,5%, za 2018. od 9%, dok je 2016. iznosio 10%.

Vezano za inflaciju, MMF predviđa njen skok za 1,2% tokom 2017. godine i 1,3% tokom 2018. godine, koja je tokom 2016. godine bila nulta.

Povodom bilansa tekućih transakcija Grčke, MMF predviđa ograničenje deficita na 0,2% od BDP-a ove godine i na 0,1% 2018. godine, dok je tokom 2016. godine iznosio 0,6%.

prevod: Jelena Cvjetković