Grčko ostrvo Patmos, jedno od najvećih centara verskog turizma u svetu, sa spomenicima koje je UNESCO proglasio za spomenike svetske baštine, ima još jedan razlog da se ponosi, s obzirom da je završena restauracija pećine Apokalipse, ali i crkava i drugih objekata, koji zajedno sa njom čine objedinjeni kompleks. Prema predanju, sveti Joanis je u ovoj pećini imao vizije na osnovu kojih je napisao tekst Apokalipsa.

Arhitektonski kompleks Apokalipse predstavlja izuzetno složen i karakterističan primer takozvane protetičke arhitekture i čini ga grupa zatvorenih građevinskih zdanja, malih crkvica – molitvenica i monaških ćelija, koji su delovi četiri pojedinačna objekta, građenih u različitim vremenskim periodima.

Danas je pećina Apokalipse pretvorena u verski, molitveni prostor, gde se posetiocu pruža mogućnost da se duhovno unese u njenu lepotu koja istovremeno budi strahopoštovanje. 1999. godine UNESCO ju je proglasio, zajedno sa manastirom svetog Joanisa Teologa, za spomenik svetske baštine.

prevod: Jelena Cvjetković