Koszty obsługi zadłużenia Grecji ustąpiły do poziomu najniższego w ciągu ostatnich dwunastu lat, ponieważ greckie obligacje korzystają z oczekiwań dotyczących wyższej stopy wzrostu gospodarczego naszego kraju, jego wyjścia z programu ocalenia w roku 2018 i podwyższonego popytu na papiery wartościowe o wyższej rentowności.

Rentowność dziesięcioletnich obligacji ustąpiła w ubiegłym tygodniu do 3,8%, a rentowność dwuletnich obligacji osiągnęła poziom 1,49%.