În următoarele zile OAED -Agenţia de ocupare a potenţialului de muncă, va începe derularea unui program de ocupare apentru 10.000 de şomeri de lungă durată cu vârste cuprinse între 55-67 de ani, la diverse organizaţii ale municipiilor şi periferiilor. Programul în valoare de  de 120 milioane euro prevede ocuparea şomerilor pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea prelungirii pentru încă 12 luni. Şomerii vor primi salarii de 600 euro lunar şi vor fi asiguraţi la casele de pensii şi asigurări pentru toată perioada  programului

Scopul programului este ca această categorie de şomeri să beneficieze de un sprijin financiar şi  de servicii sociale pentru a completa vechimea necesară în câmpul muncii care le va permite să-şi consolideze drepturile la pensie în condiţiile în care este greu pentru aceştia să găsească de muncă la aceste  vârste .