Dva nova projekta za čiji će budžet biti izdvojen 181 400 000 evra, odobrila je Međuministarska komisija za strateške investicije (DESE), koja je zasedala u četvrtak, a predsedavao je ministar privrede i razvoja, Dimitris Papadimitriu. Prvi projekat se odnosi na investicioni plan uspostavljanja mreže optičkih vlakana nove generacije u oblasti fiksne telefonije, u oko 25 gradskih centara u celoj Grčkoj, u visini od 61 400 000 evra, a drugi je u vezi investicionog plana od 120 000 000 evra, umerenog razvoja turističke infrastrukture, s ciljem da se privuku posetioci visokog nivoa na ostrvo Skorpios.
G. Papadimitriu je nakon zasedanja komisije izjavio da će 2017. biti godina koja će označiti novu stranicu za uspostavljanje poverenja investitora u našu zemlju.