Nacionalna služba za tretman vanrednih situacija je novo telo koje će zameniti Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu, na čijem čelu će se nalaziti upravnik koji će biti odabran na transparentan način, sa objektivnim kriterijumima, saopštio je juče premijer, Aleksis Cipras. On  je, pored gore navedenog, dodao da će Vlada krenuti u sprovođenje svih rezova neophodnih za stvaranje jedne moderne i efikasne države, koja će se nalaziti rame uz rame sa građanima, a ne naspram njih.

Cipras je naglasio kako je od izuzetnog značaja da se ispitaju uzroci tragedije od požara na istočnoj Atici i da se preduzmu neophodne mere da se tako nešto ne ponovi, umesto da se traže izbori nad zgarištima. Premijer je objasnio da će prelazak na novi sistem organizacije reagovanja u vanrednim situacijama uključivati i podizanje uloge oružanih snaga, kao što se u sličnim sistemima to primenjuje i u drugim zemljama, uz upotrebu nove tehnologije, ali i uz organizovano učešće volontera, gde će se jasno znati uloga svake instance.

Nova služba, koja će zameniti Generalni sekretarijat civilne zaštite će takođe organizaciono, funkcionalno i operativno delovati na jedinstven način, nezavisno od vrste, veličine, komplikovanosti, uzroka i lokacije događaja koji uzrokuje vanrednu situaciju. Ona će u okviru svog rada objediniti sve raspoložive nacionalne, naučne, operativne, upravne i ljudske resurse. Povezaće takođe naučne modele prognoza i analiza opasnosti sa političkom odlukom i imaće apsolutnu odgovornost za operativnu koordinaciju svih učesnika. Hijerarhijski će potpadati pod nadležnost Ministarstva unutrašnje-administrativnih poslova, a na njenom čelu će se nalaziti osoba sa priznatim iskustvom i naučnim ugledom. Sredstva za novu službu su obezbeđena iz odgovarajućih fondova Evropske unije, kao što su ETEP i ESPA i iz Nacionalnog programa za javne investicije, u visini od 500 miliona evra.

prevod: Jelena Cvjetković