W ciągu najbliższych godzin wpłynie do parlamentu rządowy pakiet ustaw zawierających wszystkie warunki niezbędne dla zakończenia trzeciej ewaluacji programu reform realizowanego przez Grecję. Wczoraj wieczorem odbyła się telekonferencja z udziałem przedstawicieli wierzycieli naszego kraju w kontekście dzisiejszego przedstawienia odnośnego pakietu ustaw.

Artykuły ustawy przewidują m.in. zmiany dotyczące sposobów ogłaszania strajków przez związki zawodowe pierwszego stopnia, zmiany dotyczące zasiłku na dzieci jak również zagadnienia podatkowe o „charakterze sądowniczym”  jak je określono.

Wierzyciele Grecji ze swej strony redagują raport o podporządkowaniu się ich zaleceniom i 110 warunkom wstępnym, niezbędnym dla zakończenia ewaluacji.

Jednym z najbardziej ciernistych problemów wspomnianego pakietu ustaw jest artykuł dotyczący nowelizacji Kodeksu Inkasowania Dochodów Publicznych, w celu otwarcia drogi do prowadzenia przetargów elektronicznych także za długi wobec sektora publicznego.