Plenum parlamentu greckiego odrzuciło propozycję Nowej Demokracji dotyczącą powołania komisji śledczej, która miała zbadać ewentualną odpowiedzialność polityczną za brak określania cen leków w roku 2015 przez ówczesnego ministra zdrowia Panajotisa Kurublisa, a także określania cen w roku 2016 podczas kadencji Andreasa Ksanthosa i Pawlosa Polakisa.

Za odnośną propozycją głosowały partie Nowa Demokracja i Złota Jutrzenka, przeciw głosowały partie wchodzące w skład koalicji rządzącej – Siriza i ANEL, a Komunistyczna Partia Grecji i Unia Centrum nie uczestniczyły w głosowaniu. Ugrupowanie Demokratyczne i partia Potami oddały nieważne głosy z wyjątkiem byłego przywódcy PASOK-u Ewangielosa Wenizelosa, który głosował za propozycją Nowej Demokracji.