Jučerašnje zasedanje Evrogrupe je poslalo pozitivne poruke Grčkoj. Sa podsticajem da se ispune i poslednji zadati uslovi radi okončanja 3. ocene grčkog programa fiskalnog usklađivanja, Evrogrupa je odobrila dodelu naredne tranše kredita Grčkoj, u visini od 6,7 milijardi evra, najverovatnije u dve rate.

Ministri finansija zemalja-članica Evrozone su pozdravili sprovođenje skoro svih zadatih uslova postavljenih Grčkoj.

Njen ministar finansija, Efklidis Tsakalotos je izjavio kako je data politička podrška sporazumu o okončanju 3. ocene programa, te da preostaju samo pojedina tehnička pitanja, koja treba rešiti. Stigao je čas za razgovor o dugu, dodao je Tsakalotos.

Novi predsednik Evrogrupe, portugalac, Mario Senteno je ocenio da politički sporazum o okončanju ocene programa i dodela četvrte tranše kredita Grčkoj predstavljaju dobru vest. On je dodao da ova odluka “reflektuje ogromne napore i izuzetnu saradnju grčkih vlasti sa kreditorskim institucijama”. Senteno je dao i informacije o početku tehničkih razgovora o ublažavanju grčkog duga i mehanizmu povezivanja otplate duga u budućnosti, sa razvojem grčke ekonomije.

Kako je najavio rukovodilac Evropskog stabilizacionog mehanizma, Klaus Regling, prva rata će biti dodeljena čim se ispune preostali zadati uslovi, u februaru, a druga u aprilu. Druga rata će zavisiti od sprovođenja zadatih uslova koji se tiču dovoljnog broja elektronskih licitacija nekretnina i pokretnosti zaduženih, kao i rešavanja što više slučajeva nenaplativih kredita privatnih i pravnih lica.

Komesar Evropske komisije za finansijske teme, Pier Moskovisi je izjavio da je reč o jednom dobrom danu, ne samo zato što se očekuje da Grčka na leto izađe iz kreditorskog programa monitoringa, već i zato što postaje ponovo jedna normalna zemlja u Evrozoni.

prevod: Jelena Cvjetković