Obecny rok to rok „w którym rozwiążemy problemy polityki zagranicznej, które są w stagnacji od dziesięcioleci i których prawidłowego i twórczego rozwiązania wymaga interes narodowy”. Oświadczenie tej treści złożył grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias po posiedzeniu rządu pod przewodnictwem premiera Aleksisa Ciprasa, które odbyło się w ateńskim pałacu Maksimu.

Na wspomnianym posiedzeniu omawiano także kwestię nazwy Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Nikos Kodzias dodał, że „opowiadamy się za porozumieniem ze wszystkimi partiami i siłami politycznymi kraju, z każdą osobistością i obywatelem, który interesuje się tą kwestią i pragnie znaleźć rozwiązania kwestii zajmujących nasz kraj”.