Likwidację Sekretariatu Generalnego Obrony Cywilnej i zastąpienie go samodzielną Narodową Służbą Działań w Wyjątkowych Sytuacjach zakomunikował premier Grecji Aleksis Cipras. Szef rządu podkreślił, że tragedia w miejscowości Mati pokazała, że potrzebne jest radykalne przekształcenie systemu przeciwdziałania nagłym potrzebom, na wzór krajów najbardziej zaawansowanych i doświadczonych w tym zakresie.

Nowa instytucja zjednoczy w swoich ramach wszystkie istniejące dotychczas naukowe, operacyjne, administracyjne i ludzkie zasoby i połączy je z naukowmi modelami prognozowania i analizowania zagrożeń i będzie koordynowań wszystkie odnośne instytucje we wszystkich fazach kryzysu.

Narodowa Służba Działań w Wyjątkowych Sytuacjach będzie stanowić samodzielną służbę publiczną, która będzie podlegać ministerstwu spraw wewnętrznych a na jej czele stanie osoba o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach naukowych. Fundusze, którymi będzie dysponować ta nowa instytucja pochodzić będą z ETEP, ESPA i z Narodowego Programu Inwestycji Publicznych i osiągną pułap 500 milionów euro.