Premier Aleksis Cipras zobowiązał się, że zostaną wyjaśnione dogłębnie wszystkie aspekty niewypowiedzianej tragedii w miejscowości Mati w Attyce w swym oświadczeniu po wczorajszym posiedzeniu na temat pożarów w miejscowości Lawrio z udziałem przedstawicieli kompetentnych instytucji.

Premier zaprezentował także serię interwencji zmierzających do ograniczenia nielegalnego i samowolnego budownictwa i podkreślił, że natychmiast posunie się naprzód kwestia wyburzenia 3.200 nielegalnych budowli, które znajdują sią w strefie nadbrzeżnej, w regionach leśnych i w obrębie koryt rzek i strumieni w Attyce, odnośnie których wydano prawomocne decyzje o wyburzeniu. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i to samo nastąpi w całej Grecji – dodał szef rządu greckiego. Jednocześni zapowiedział, że rząd podejmie natychmiast działania na rzecz odbudowy terenów zniszczonych podczas pożarów, jednakże w oparciu o nowe podstawy gwarantujące legalności i szacunek dla środowiska i życia ich mieszkańców.