Premier Grecji Aleksis Cipras zapowiedział z trybuny 83-ch Międzynarodowych Targów w Salonikach zapowiedział serię środków, które naprawią krzywdy spowodowane przez memoranda, bez naruszania jednak w następnych latach celów nakreślonych wspólnie z wierzycielami Grecji. Wśród najważniejszych interwencji znajdzie się – jak oświadczył premier – stopniowa redukcja podatku od nieruchomości ENFIA aż do 50% dla prawie 1,2 miliona właścicieli niewielkich nieruchomości a jednocześnie zmiana struktury tego podatku, aby stał się on bardziej proporcjonalny. Ponadto od dnia 1 stycznia 2019 roku zostaną zmniejszone o 35% składki ubezpieczeniowe wykonawców wolnych zawodów, których odchody przekraczają 7 tysięcy euro i analogiczna redukcja dotyczyć będzie także rolników. Ponadto od dnia 1 stycznia 2019 roku do 2022 roku nastąpi stopniowa redukcja o 4% opodatkowania przedsiębiorstw (z 29% do 25%). Od 2021 roku będzie wprowadzona redukcja współczynników podatku VAT a natychmiast rozpoczną się procedury na rzecz podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.