U četvrtak je u Parizu preminuo u 75. godini života Kostas Vergopulos, istaknuti ekonomista, mislilac i pisac.
Kostas Vergopulos rođen je u Atini 1942. Studirao je na Pravnom fakultetu u Atini, a u produžetku ekonomske nauke na Sorboni, gde je i doktorirao.
1974. izabran je za profesora ekonomije na Sorboni a ksnije je od 1992. bio i profesor ekonomije na Univerzitetu Pandios u Atini.
Bio je i direktor programa OUN za Mediteran (UNITAR) i član komisije eksperata za konkurentnost u Evropi.
Napisao je i učestvovao u pisanju raznih naučnih dela, a mnoga od njih su prevedena na grčki i na druge jezike.