Według raportu Fiscal Monitor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Grecja zarejestruje w tym roku pierwotną nadwyżkę budżetu w wysokości 1,7% PKB, bardzo blisko planowanego poziomu 1,75%. Jednakże – według tego samego źródła – w roku 2018 Grecja nie osiągnie postawionego celu w wysokości 3,5% PKB, ponieważ nadwyżka pierwotna budżetu państwa wyniesie 2,2% PKB.

MFW przewiduje także, że Grecja zdoła osiągnąć przewidywaną nadwyżkę pierwotną budżetu w wysokości 3,5% PKB w latach 2019 – 2022.