W dniu dzisiejszym na forum komisji parlamentu greckiego rozpoczyna się dyskusja na temat pakietu ustaw zawierającego ostatnie warunki wstępne czwartej ewaluacji programu reform realizowanego przez Grecję. Wspomniany pakiet ustaw ma być poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym parlamentu w najbliższy czwartek. W pakiecie ustaw przewiduje się między innymi pierwotną nadwyżkę budżetu państwa w wysokości ponad 3,5% PKB, znaczną redukcję opodatkowania dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników na pełny etat oraz zwolnienie od obowiązku opłacania podatku VAT przez każde, nowoutworzone przedsiębiorstwo w pierwszym roku jego działalności gospodarczej.